תוכניות להשתלמות עמיתים

קול קורא למלגת תכנית עמיתים בנוירואימונולוגיה

תוכניות להשתלמות עמיתים בטרשת נפוצה לרופאים, אחיות ומדענים בחסות ה-ECTRIMSי(European Committee on Research and Treatment in Multiple Sclerosis)

למידע נוסף באתר ECTRIMS


מידע על תכנית ההשתלמות בארץ